Отпушване на вертикален щранг в Люлин 3

Вертикалните тръби на канализацията, или вертикалните щрангове, също са изложени на рискове от запушване, както и хоризонталните тръби в дома ви в Люлин 3. За отпушване на канализационни тръби, когато проблемът е при вертикалните щрангове, най-добре е да се обърнете към специализирана фирма. Вертикалните сектори на щранговете имат своята специфика и с определянето на проблемното място и със самото отпушване е по-добре да се заемат специалисти. Така няма да има риск от връщане и избиване на вода, наводняване и много по-големи разходи за отстраняване на всички щети.

Признаци за запушване на вертикален щранг

Докато ако водата в сифона не се оттича, вероятната причина е запушване близо до сифона, в хоризонталната част на канализацията в дома ви в Люлин 3, връщането на вода от сифона или от тоалетната означава, че проблемът е във вертикалния щранг.

Връщането на вода се получава вследствие на това, че от горните етажи постъпват отпадни води. Запушването на вертикалния щранг пречи на оттичането им надолу и затова нивото на водата над мястото на запушването се повишава. Вследствие на повишаването на това ниво водата в жилището ви започва да избива. Това ще продължи до отстраняването на запушването от фирма за отпушване на канали.

Причините за запушването на вертикални щрангове

Причините за запушване включват предимно тежки предмети, изпуснати в канализацията по невнимание, както и остатъци от строителни материали, изхвърлени в канала вместо на определените за такива отпадъци места. Запушване може да се образува и от събиране на отпадъци в масивно натрупване.

Рискове, свързани с попадането на тежки предмети във вертикален щранг

Вертикалните щрангове се свързват с хоризонталните щрангове посредством колянни връзки.  Ако в хоризонталния участък на тръбата на канализацията в дома ви в Люлин 3 попадне тежък предмет или обемист отпадък от строителни материали, такъв тежък предмет може да размести или да счупи самата колянна връзка. При разместването и счупването се получава теч, който е с голямо количество на водата. Така може да се стигне до много големи щети.

Първо трябва да се определи точното място на запушването

Важно е да се направи диагностика за определяне на точното място на запушването. Това може да извърши специализирана фирма за отпушване на щрангове в София. Със съвременните методи на диагностика се избягва къртене без да се знае точното проблемно място. Професионалните спирали за отпушване се вкарват във вертикалния щранг до достигане на запушващото натрупване, а след това се предприема разбиване на това натрупване.

Начало на отпушването – през ревизионния отвор в мазето

Ревизионният отвор в мазето, който се намира в началото на вертикалния щранг, е мястото, от което се предприема самото отпушване. Професионалната спирала, с която се започва проверката, е с по-малък накрайник. Освен с него специалистите си служат и с други накрайници, за да могат да разбият целия запушващ слой. Ако запушването е причинено от масивен отпадък, който не може да се разбие, със спиралата се установява къде е заседнал той, за да може да се стигне до него по максимално кратък път и той да се отстрани.

Отпушването на вертикален щранг в дома ви в Люлин 3 е специализирана дейност, за която трябва да разчитате на специалисти. Свържете се с КАНАЛИ-ТИНО ЕООД, тъй като рисковете, които поемате, ако се опитате да се справите сами, са големи. Важно е да ни потърсите възможно най-бързо, когато установите, че водата започне да се връща и да избива от сифоните.