Отпушване на ревизионна шахта в Кремиковци

Отпушването на канали е трудна задача със своята специфика, затова тази задача трябва да се възлага на професионалисти, когато се запуши канал в дом в Кремиковци. Отдавна вече не се прилага разбиване напосоки, когато се запуши канал в дома. Специализираните фирми за отпушване на канализация в кварталите на София използват оборудване и възможността да изследват състоянието на канала през ревизионна шахта.

Разполагането на ревизионните шахти улеснява проверката на състоянието на каналите

Ревизионните шахти са много на брой. Те се разполагат на различни места в канализацията, включително:

  • на местата, в които от тръба с едно напречно сечение се преминава на тръба с друго напречно сечение
  • на местата, в които започва промяна на наклона на канализацията
  • на местата, в които канализационният участък се изменя в хоризонтална или във вертикална посока
  • на достатъчни разстояния на прави участъци, за да се осигури възможност за оглед на дадения участък от канализационните тръби, например при необходимост от отпушване на канала

Къде в канализацията се образуват най-лесно запушвания

Във всички домове в Кремиковци има уязвими участъци, в които условията за запушвания са налице. Такива места включват местата на снадки на тръбите, както и местата, в които се сменя наклонът.

Самите ревизионни шахти също представляват уязвими участъци, в които може да се получи запушване. Тук ще разгледаме отпушването на ревизионни шахти в Кремиковци.

почистването на ревизионната шахта в кремиковци

Първата задача е почистването на ревизионната шахта от натрупвания

За да се установи какво е състоянието в самата шахта, тя трябва да се почисти добре. Почистването не е толкова лесно, колкото изглежда на думи. То може да бъде извършено най-добре от професионална фирма. За да бъде почистена запушената ревизионна шахта в дома ви в Кремиковци, свържете се с КАНАЛИ-ТИНО ЕООД.

В шахтата може да се натрупат различни отпадъчни частици, както и малки или големи предмети. За пълното почистване от всички натрупвания може да се наложи да се използват професионални спирали, както и помпи.

Както и в самите тръби, в ревизионните шахти, разположени извън домовете в Кремиковци, могат да проникнат камъни или да прораснат корени на дървета. Те трябва да се отстранят, за да може да се освободи пространството за оттичане на отпадните води.

Промиване на почистената ревизионна шахта

След щателно професионално почистване шахтата трябва да се промие много добре със силна струя вода. Така ще бъдат отстранени и най-малките отпадъци, за да не се създават в скоро време условия за привличане на нови частици и така да се натрупа ново запушване.

Промиването на шахтата се извършва с мощна водна помпа, за да се прочисти напълно и шахтата, и тръбата, водеща от нея към уличната канализация, от всички налепи и замърсявания.

Проверка на състоянието на канала

Когато ревизионната шахта в дома ви в Кремиковци е вече почистена, се прави оглед и на самия канал. Така може да се установи достатъчно рано дали и там няма проблемно място с налепи и запушващи частици. По преценка на специалистите, може да се извърши и почистване и промиване на канала.

Ако имате съмнения за проблеми в канализацията в дома ви в Кремиковци, те могат да се дължат на запушена ревизионна шахта. Потърсете фирма за отпушване на шахтата и оглед на самия канал. Потърсете екипа на КАНАЛИ ТИНО ЕООД – така проблемът ще бъде отстранен максимално бързо и професионално.