Отпушване на сградна и улична канализация в София

Отвеждане на отпадните води от сградата

След използване отпадните води от апартаментите се отвеждат в сградната канализация. От там те се подават към уличната канализация, от където се отвеждат към големи канали, наречени колектори. Отпадните води достигат до пречиствателни станции, където се извършва пречистването им.

Отпушване на улична канализация

Рискове от запушвания

Общата канализацията на сградата и уличната канализация, също както секторите от канализационните тръби в самите домове, е изложена на рискове от запушвания. Такива рискове създават не само замърсяващи отпадъци. Тръбите на уличната канализация могат да се запушат поради проникване на корени на дървета и камъни в тях. Прекалената консумация на вода и последващото голямо количество отпадни води също създават условия за запушвания, тъй като по стените им се натрупват по-големи количества отлагания.

Проблеми, които се създават при проливен дъжд

Ако вали проливен дъжд и канал на уличната канализация е запушен, той започва да се пълни с вода. При това започва да се повишава нивото на водата в уличните шахти. Това предизвиква връщане на вода към сградата. Водата се връща към мазетата и лесно може да причини наводняване.

Последствия при запушване на сградната или уличната канализация

Ако се запуши сектор от сградната или уличната канализация, водата се връща и може да причини наводнение, особено в мазетата на сградата. За да избегнете големи проблеми и щети, веднага при откриване на затруднения с оттичането се обадете на фирма за отпушване на канализация в София – КАНАЛИ ТИНО ЕООД.

Проверка за запушване

При съмнение, че запушването е в сградната канализация, специалистите проверяват състоянието й чрез ревизионните отвори на вертикалните щрангове и ревизионните шахти. При установяване на натрупани запушващи материали се предприема отстраняването им с професионални уреди.

Ако се установи, че в сградната канализация няма проблеми, остава да се провери уличната канализация. За това се използват уличните канализационни шахти. Ако сградата се намира на малка уличка без канализационни шахти, се проверява главният канал от главната улица. По него се извършва проверка до връзката с второстепенния канал на малката улица.

Професионални спирали за отпушване

За отпушване на сектори от канализацията в сградата и на улицата се използват професионални спирали. Те са с достатъчна дължина, за да проникнат в каналите. На тях се монтират различни накрайници, според необходимостта.

Машинно отпушване за солидни запушвания

При установяване на солидно запушване е подходящо машинното отпушване. При него се подава вода под високо налягане, така че се отмиват всички налепи и замърсявания.

При всяко запушване, когато в канализацията бъдат установени големи количества замърсявания, машинното отпушване е начинът за справяне със ситуацията.

Ремонт на уличната канализация при попадане на корени на дървета и камъни

Когато се установи, че запушването се дължи на прораснали корени или камъни и строителни отпадъци, попаднали в канализацията, трябва да се извърши ремонт, за да се отстранят тези пречки за протичането на водата.

Отводняване на наводнени мазета

Когато мазетата се наводнят, първо трябва да се изпомпи водата от тях, за да могат да бъдат извършени по-нататъшни действия по отпушване на канализация. Мощните професионални помпи бързо изпомпват натрупаната вода. След това вече е възможно да се провери дали сифонът на даденото мазе е запушен и да се провери какво е състоянието на канализацията чрез ревизионните отвори.