Отпушване на шахти в Редута

По какво ще познаете, че има запушена шахта в близо до дома ви

Запушване в дома ви в Редута е чест проблем, неизбежен поради постъпването в каналите на всякакви остатъци от храна и битови отпадъци, замърсявания при миене и къпане. Може да се запуши сифонът, или тръба в хоризонталната част от канализацията, а може да се стигне и до запушване на ревизионната шахта.

При локално запушване на мивката в кухнята или на сифона в банята проблемите с оттичането се наблюдават само в даденото място. Но ако отпадните води започнат навсякъде да се оттичат бавно или да се връщат обратно, това е признак, че има запушване на шахта. Не отлагайте, потърсете специалистите по отпушване на канализация от КАНАЛИ-ТИНО ЕООД.

Не отлагайте. Водата, която не може да се оттича, се връща обратно. Тя ще избие в най-слабите места и ще причини наводнение, заливане на вещи и щети. Всяко отлагане ще ви струва скъпо.

Защо запушената шахта в Редута трябва да се отпуши максимално бързо

При запушване на шахта в района на дома ви може да се наводнят мазетата, може да се получи и наводнение около шахтата, дори да се наводни площ с голям периметър. Изливането на отпадни води, които се връщат от запушената шахта, е съпроводено със силна неприятна миризма. Ако има необлицовани терени, се образува кал, а през зимата наводненият район се заледява при ниски температури.

Наводнението може да засегне и части от електрическата мрежа, които ще причинят проблеми с електроснабдяването.

Ако запушването е образувано от попадане на камъни или големи парчета строителни отпадъци, те трябва да се извадят ръчно и след това шахтата да се почисти.

За да избегнете неприятни последствия и големи щети, не губете време и се обадете на КАНАЛИ-ТИНО ЕООД – фирма за канализация в София.

Специалистите ще извършат видеодиагностика за установяване на ситуацията

Когато в дома ви в Редута се получи връщане на вода във всички части на домашната канализация и има съмнение за запушена шахта, специалистите първо ще извършат видеодиагностика при възможност да се проникне в проблемната шахта. Ако натрупването на отпадъци – битови и строителни, не е голямо, ще може да се вкара част от видеокамера, за да се направи оглед и запис, който след това ще бъде анализиран от специалистите.

С видеодиагностика ще може точно да се установи какъв е проблемът, каква е степента на запушването и естеството на запушващите материали. Така ще може по-бързо да се отстранят отпадъците, като се работи на точното място на натрупването.

Отпушването на шахти е специализирана дейност

Когато близо до дома ви в Редута се запуши шахта, не можете да се справите с отпушването сами. Шахтите имат своята специфика. Те са с различна форма, дълбочина и размери. Затова винаги когато е възможно специалистите от КАНАЛИ-ТИНО ЕООД извършват видеодиагностика, за да имат точна информация.

При отпушването се използва и професионално оборудване и уреди, без които не може да се постигне цялостно отпушване. Почистването е част от процеса на отпушването, а за извличане на отпадъци и наслагвания от различно естество са необходими различни методи и уреди. Ние ще преценим дали можем да използваме машина с професионални спирали, или вода под налягане, или и двата метода.

Всеки опит от ваша страна да отпушите шахта в Редута може да задълбочи проблема и да се стигне до големи щети. Потърсете специалистите от КАНАЛИ-ТИНО ЕООД за отпушване на шахтата.