Кога се налага видеодиагностика на канали

Много често канализацията в съвременните домове се запушва. Тогава колкото може по-скоро трябва да се обадите на фирма за отпушване на канали. А след отстраняването на запушването специалистите ще ви посъветват да се извърши и видеодиагностика, за да се провери състоянието на вътрешността на тръбите, за да се вземат мерки, ако има попаднали големи отпадъци или са се получили дефекти, които могат да причинят проблеми като запушвания и течове.

Какви са възможните проблеми в канализацията

Основните проблеми, които се установяват чрез видеодиагностика, включват:

  • запушващи слоеве или обекти
  • счупени тръби
  • разместване на тръбите

Когато бъде извършена видеодиагностика се установява какъв точно е проблема,  за да се извършат необходимите ремонтни дейности за отстраняването му. Записаният видео файл на огледа, извършен с камерата, се анализира за установяване на състоянието на тръбите и на проблемите, които трябва да се отстранят, за да се избегнат следващи запушвания на канала.

Използване на подходящи камери за видеодиагностика според диаметъра на тръбите

Специалистите от КАНАЛИ-ТИНО използват два вида камери за извършване на диагностика на вътрешността на тръбите. За тръби, които имат по-малък диаметър, до ф250, е подходяща камера с жило. Жилото прониква навътре на разстояние до 50 метра и по този начин се оглеждат всички тръби, включително и разклоненията им.

За оглед на вътрешността на големи тръби е подходяща камера робот с дистанционно управление. Тя прониква навътре в канализацията на дълбочина до 150 метра. С такава камера също се извършва подробен оглед на тръбите, разклоненията и снадките.

Кога се налага видеодиагностика на шахта

Канализационните щахти са удобни за започване на видеодиагностика от тях. Така може да се установи състоянието на канализационните тръби. Ако водата в дома ви се оттича бавно не изчаквайте до пълно запушване. Обадете се на специалисти по видеодиагностика на канали, за да извършат диагностични дейности от шахтата и да се установи дали запушването е във вътрешната канализация, или в самата шахта. Обичайният признак на запушена шахта е връщането на отпадни води от най-ниско разположените канализационни тръби в сградата.

Водосточните тръби също се нуждаят от видеодиагностика

Водосточните тръби също са изложени на рискове от запушване. Поддържането на вътрешността им чрез почистване и отстраняване на попаднали в тях листа и други отпадъци е важно, защото те отвеждат водата от покрива и ако се запушат, ще се стигне до наводнение.

И при водосточните тръби най-сигурният начин за установяване какво е състоянието на тръбите отвътре е чрез видеодиагностика.

Особено важно е да се проверява състоянието на вътрешността на водосточни тръби на покриви със сложна форма и много чупки, които улесняват задържането на листа и други отпадъци в тях.

Най-подходяща за огледа на вътрешността на водосточни тръби е видеокамера с жило. Жилото се спуска надолу в тръбите и се извършва оглед, който се записва и на видео файл. Снадките трябва да се оглеждат особено внимателно.

При проблеми в канализацията за точно идентифициране на проблема и предприемане на правилните действия за почистване и ремонт е необходима видеодиагностика от специалистите от КАНАЛИ-ТИНО. Свържете се с нас, за да решим дълготрайно проблемите с вашата канализация.