Наводняване на помещение


Отводняване на пълна асансьорна шахта

Когато в резултат на неизправност на канализацията, или причини като подпочвени води, обилно топене на снеговете през пролетта, или разлив на вода в района се получи наводняване, то засяга мазетата, приземните етажи, както и асансьорни шахти. За откриване на теч и влага не разчитайте докато се проявят ясно изразени петна. Проблемите често възникват и се […]

Отводняване на приземни етажи

С течение на времето домът започва да се нуждае от поддръжка и ремонти. Те включват не само основни ремонтни дейности, но и оглед и почистване на улуците, запълване на пукнатините и уплътняване на затварянето на прозорците. Уязвимостта на приземните етажи С промените в климата напоследък и изненадващите внезапни проливни дъждове много уязвими са приземните етажи. […]

Отводняване на мазе и наводнено помещение

Наводняването на мазета се получава често като следствие на запушване в хоризонтален щранг. Запушването води до покачване на нивото на водата в тази част от канала и причинява наводняване. Друга възможна причина за наводняване на помещения е навлизане на вода през подов сифон или шахта. Точната причина за наводняването може да бъде установена само от […]