Отпушване на водосточна тръба


Отпушване на запушена водосточна тръба – видеодиагносткика и откриване на проблема

Отпушване на запушена водосточна тръба

Всеки, който е се занимавал с поддръжка на дома си или имота си, знае какви неочаквани проблеми могат да се появят. Един от тези проблеми, който може да донесе главоболия и допълнителни разходи, е запушването на водосточните тръби. Натрупването на тиня, листа, пясък и други отпадъци може да създаде бариера, която спира водата да се […]

Почистване и продухване на улуци при запушена водосточна канализация

продухване на улуци на водосточни тръби

От доброто състояние на дъждовната канализация зависи оттичането на водата от покрива на сградата. Така се предотвратяват и течове. Но водосточните тръби се замърсяват редовно с прах, както и с листа и други остатъци от растения, които попадат там заедно с дъждовната вода. Улуците трябва да се почистват редовно от натрупаните отпадъци, за да може […]

Премахване на запушвания на дъждовната канализация

отпушване на дъждовната канализация

Запушване на канализация е винаги неприятен проблем. Дъждовната канализация отвежда водата при по-силни дъждове. Важно е да се поддържа и при задържане на наслагвания от листа и замърсявания да се поръча отпушване на канализация. Запушването може да се избегне, ако периодично поръчвате профилактично почистване на канализацията за отвеждане на дъждовна вода от специалисти. Но ако […]

Отпушване на водосточни тръби с фирма

Отпушване на водосточни тръби

Запушване на водосточната система на покрива означава голям проблем. Тръбите, които отвеждат дъждовната вода от покрива, събират и всякакви замърсители, основно прах, но и сухи листа и клони. Така водата не може да се оттича и се задържа по покрива, може да причини избиване на влага, ако покривът не е добре хидроизолиран. Водата прелива и […]

Водосточна система за покрива

Водосточна система за покрива

Изборът и полагането на водосточни тръби за покрива са много важни. След дъжд и топене на снега водата трябва да се отведе, за да може покривът да остане сух. При задържане на вода в областта на покрива има риск от навлажняване и на стените на дома. КАНАЛИИ-ТНО ЕООД е с основен предмет на дейност отпушване […]

Почистване на дъждовната канализация – колко често, кога, как

Почистване на дъждовната канализация

Дъждовната канализация също се нуждае от периодично почистване, за да се избягнат проблеми. Когато за нея се полагат достатъчно и навременни грижи, тя продължава да служи пълноценно и да отвежда дъждовната вода. Кога трябва да се почиства дъждовната канализация Препоръчваме почистването да се извършва поне два пъти в годината, през пролетта и през есента. През […]

Отпушване на водосточни тръби и видеодиагностика с помощта на вишка

Отпушването на водосточни тръби е много важно, тъй като те отвеждат водата от покрива и не дават възможност тя да мокри и руши стените и основите на сградата. Но тъй като често в тези тръби попадат листа, прах, боклуци, когато вали дъжд, водата, стичаща се надолу по тръбите, повлича и всички натрупвания. Така лесно се […]

Видеодиагнастика на водосточна тръба

Водосточните тръби служат за отводняване на покрива. Те трябва да се поддържат в добро състояние, за да не се стигне до запушване, задържане на вода и наводняване на жилищата. Навременните ремонти, предхождани от видеодиагностика, трябва да се извършват без отлагане. Всяко отлагане на ремонтите може да доведе то масивни наводнявания и щети, разходите за отстраняването […]