Отпушване на водосточна тръба


Почистване на дъждовната канализация – колко често, кога, как

Почистване на дъждовната канализация

Дъждовната канализация също се нуждае от периодично почистване, за да се избягнат проблеми. Когато за нея се полагат достатъчно и навременни грижи, тя продължава да служи пълноценно и да отвежда дъждовната вода. Кога трябва да се почиства дъждовната канализация Препоръчваме почистването да се извършва поне два пъти в годината, през пролетта и през есента. През […]

Отпушване на водосточни тръби и видеодиагностика с помощта на вишка

Отпушването на водосточни тръби е много важно, тъй като те отвеждат водата от покрива и не дават възможност тя да мокри и руши стените и основите на сградата. Но тъй като често в тези тръби попадат листа, прах, боклуци, когато вали дъжд, водата, стичаща се надолу по тръбите, повлича и всички натрупвания. Така лесно се […]

Видеодиагнастика на водосточна тръба

Водосточните тръби служат за отводняване на покрива. Те трябва да се поддържат в добро състояние, за да не се стигне до запушване, задържане на вода и наводняване на жилищата. Навременните ремонти, предхождани от видеодиагностика, трябва да се извършват без отлагане. Всяко отлагане на ремонтите може да доведе то масивни наводнявания и щети, разходите за отстраняването […]