Отпушване на шахти


Отпушване на запушени шахти за София област

Отпушване на запушени шахти за София област

Запушените улични шахти създават големи проблеми. Ако в дома ви в София област водата започне да се връща в най-ниско разположената тръба в сградата и водата не се оттича и в мивката, и в банята, и в тоалетната, най-вероятно причината е запушена шахта. Не отлагайте, обадете се на фирма за отпушване на канализация КАНАЛИ-ТИНО ЕООД. […]

Отпушване на канал от ревизионна шахта

Какво представляват ревизионните шахти Ревизионните шахти са важни за цялата канализационна мрежа. С изграждането им може да се извършват проверки на състоянието на съответната част от канализацията.   Къде се монтират ревизионните шахти В канализационната мрежа се намират голям брой ревизионни шахти. Те се монтират на следните места: когато се променя напречното сечение на тръбата […]

Отводняване на пълна асансьорна шахта

Когато в резултат на неизправност на канализацията, или причини като подпочвени води, обилно топене на снеговете през пролетта, или разлив на вода в района се получи наводняване, то засяга мазетата, приземните етажи, както и асансьорни шахти. За откриване на теч и влага не разчитайте докато се проявят ясно изразени петна. Проблемите често възникват и се […]

Отпушване на запушена шахта

Кога проличават първите признаци на запушване Ако се наблюдава бавно оттичане само на едно място, например при мивката в кухнята, това е признак на запушване само в дадения участък. Но ако навсякъде оттичането се извършва бавно, или ако от най-ниско разположената тръба в сградата отпадните води се връщат обратно, тогава запушването е цялостно. То вероятно […]

От шахтата в мазето извира вода – обърнете се към специализирана фирма за отпушване на канали

Вероятно сте виждали наводнени помещения в мазетата на блока. Водата извира, а оттичане няма. Така се наводняват помещенията на подземно ниво, а може и да се стигне до изтичане на вода и извън блока, ако проблемът не бъде овладян навреме. На какво може да се дължи наводнението В мазетата има подови сифони, които трябва да […]