Професионално отпушване на канали


Машинно отпушване от шахта на запушен канал в болница в София Център

Машинно отпушване от шахта на запушен главен канал

Запушването на канализацията в болниците е проблем, който може да има сериозни последици за пациентите, персонала и нормалното функциониране на медицинската институция. Този проблем често възниква поради неправилното изхвърляне на отпадъци или други предмети в канализационната система. В болничната среда, където се генерира голямо количество отпадъци, включително медицински материали и кърпи, вероятността от запушване на […]

Отпушване с вода под високо налягане при запушена канализация – реални примери от практиката

Отпушване с вода под високо налягане

Канализационната система е проектирана така, че безопасно да отвежда отпадните води от жилищните и обществените сгради. Като фирма за отпушване на канали  може да кажем, че запушванията на сифони, мивки, тоалетни и шахти са съвсем обичайни явления, които  обаче може да доведат до сериозни проблеми, ако не се справим своевременно. В нашата практика сме установили, […]

Машинно отпушване на канали на тераса и балкон

Машинно отпушване на канали на тераса и балкон

Възникването на проблеми със запушените канали на терасите може да създаде сериозни последствия за сградата и нейните обитатели. Неразрешените проблеми могат да доведат до изтичане на течности или влага, което на свой ред може да причини увреждания на вътрешни стени, подове или дори на структурата на сградата. Този вид повреди не само може да повлияе […]

Машинно отпушване на канал ф 50 в заведение в Мол София

Машинно отпушване на канал ф 50

Запушването на канализацията в един ресторант може да доведе до сериозни проблеми, свързани с хигиената, здравето или безопасността на гостите и персонала. Понякога може да се стигне до повреди на оборудването и да се наложат допълнителни разходи за поправки и поддръжка. Ефективното поддържане на канализационната система и редовните профилактични мерки могат да предотвратят тези проблеми. […]

Отпушване на тераса с машина със спирали

Отпушване на тераса с машина със спирали

Каналът на терасата е удобство, защото при всяко миене водата се изтича в него, без да се налага да се използва чучур, който ще капе и замърсява прозорците на живеещите отдолу. Но ако в този канал са попаднали повече отпадъци, като прах, трохи и други остатъци от храна и растения, ако имате саксии на тази […]

Отпушване на канални тръби на заведения

Отпушване на канални тръби на заведения

Заведенията приготвят храна всеки ден, всеки ден се мият и много съдове и прибори. Миенето на ръцете също е многократно за всеки от екипа, участващ в обработването на продуктите. Това замърсява каналните тръби и запушванията са чест проблем. Колкото и да се старае персоналът да отделя рисковите за каналите отпадъчни материали и да ги изхвърля […]

Отпушване на главен канал от шахта в болница с машина със спирали

Каналите в болниците поемат много повече замърсявания, отколкото тези в домовете. Налага се често миене и дезинфекциране. При миенето в каналите попадат всякакви замърсявания, а ако се изпуснат и по едри отпадъци, рискът от запушване става още по-голям. Освен мивките и баните тоалетните в болниците са друг източник на замърсявания, защото понякога пациенти изхвърлят остатъци […]

Отпушване на запушени канали от мазнини

Отпушване на запушени канали от мазнини

Мазнините са сред най-честите причинители на запушвания. Те са част от ястията и при миене на съдове и прибори останалите по тях мазнини попадат в канала. Ако изсипвате мазнини от пържене или готвене направо в канала, увеличавате рисковете от запушване на каналите. Мазнините са лепкави, лесно се отлагат вътре по стените на тръбите и привличат […]

Отпушване на канали от парцали

Отпушване на канали от парцали

За почистване на различни повърхности домакините използват кърпи или просто парчета от стари дрехи – парцали. При изсипване на вода от легена, в който е оставен парцалът, той бързо може да попадне в канала, преди да се усетите. Такъв риск има и при миене на стирка, към която е закрепен парцал. Парцалът засяда в канала […]

Отпушване на външна канализация

Отпушване на външна канализация

Външната канализация е изложена на рискове от запушвания, както и вътрешните тръби. Отпадните води съдържан различни замърсявания. Част от тях се задържат във вътрешните части на канализацията, а друга част се отлагат или засядат във външните тръби. Освен замърсяването от отпадните води при миене и къпане във външната канализация замърсяванията се натрупват и при размествания […]